Dit zijn de belangrijkste wijzigingen van de NBBU-cao in 2022

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen van de NBBU-cao in 2022

Op 25 november 2021 is er een akkoord bereikt over de nieuwe NBBU-cao die per 1 januari 2022 in werking is getreden. De nieuwe cao is gebaseerd op het SER-advies en wil uitzendkrachten op die manier meer perspectief bieden.

In dit blog zetten wij de belangrijkste wijzigingen van de NBBU-cao op een rij:

  • Maximale duur flexibele arbeid
  • Pensioen
  • Inlenersbeloning
  • Arbeidsmigranten

Maximale duur flexibele arbeid

De maximale duur voor flexibele arbeid wordt teruggebracht van 5,5 jaar naar 4 jaar. Tot 2 januari 2023 is er sprake van een overgangsregeling. 

In onderstaande tabel zie je hoe de situatie in 2021 was, hoe de situatie vanaf 3 januari 2022 is en hoe de situatie volgend jaar zal worden.

Tabel-Flexibele-arbeid-NBBU-cao

Pensioen

Voor de pensioenregeling wordt de wachttijd teruggebracht van 26 naar 8 weken. Dit is inclusief gewerkte weken bij andere uitzendondernemers. Iedereen die op 1 januari 2022 8 weken of meer werkzaam is als uitzendkracht, start op die datum met het opbouwen van pensioen.

Daarnaast zal er per 2022 ook pensioen worden worden opgebouwd over toeslagen en overuren.

Inlenersbeloning uitgebreid en gewijzigd

De inlenersbeloning wordt uitgebreid met twee extra vergoedingen, namelijk eenmalige uitkeringen en de thuiswerkvergoeding. Daarnaast zijn er nieuwe regels gemaakt over de inschaling van het aanvangsloon en de initiële loonsverhoging.

  • Eenmalige uitkeringen: Alle eenmalige uitkeringen ongeacht doel of reden zullen ook aan uitzendkrachten betaald moeten worden. Periodieke uitkeringen (zoals bijvoorbeeld 13e maand) zijn hier dus van uitgesloten.
  • Thuiswerkvergoeding: Indien opdrachtgevers een thuiswerkvergoeding aanbieden zal dit ook voor uitzendkrachten (mits van toepassing) gelden.
  • Inschaling aanvangsloon: Op basis van werkervaring conform het beleid van de opdrachtgever. Bij terugkeer bij dezelfde opdrachtgever óf opdrachtgever in hetzelfde cao-gebied in een nagenoeg gelijke functie, wordt uitgegaan van de eerdere inschaling.
  • Initiële loonsverhoging: Initiële loonsverhoging zal vanaf hetzelfde moment en met dezelfde omvang gelden als bij de opdrachtgever (dus ook met terugwerkende kracht).

Arbeidsmigranten

Een arbeidsmigrant die nieuw is bij de uitzendonderneming en in het buitenland is geworven, heeft de eerste twee maanden recht op minimaal het voltijds minimum(jeugd)loon, ongeacht contractduur en gewerkte uren. De afspraken en voorwaarden moeten voor de komst naar Nederland duidelijk zijn vastgelegd. Wanneer een arbeidsmigrant gebruik maakt van huisvesting heeft diegene vier weken om deze te verlaten zodra de uitzendovereenkomst eindigt. 

Dat waren de belangrijkste wijzigingen voor 2022. Hopelijk heb je iets aan onze opsomming gehad.
Benieuwd naar de volledige cao? Ga dan naar de website van de NBBU.


Geschreven door:

Mascha Tabois
Medewerker Backoffice & HR Support

Mascha Tabois

Ons team met specialisten staat klaar om u vakkundig te helpen

Maak kennis met JAWS en laat contact met je opnemen